Tổ yến thô

Tổ yến nguyên tổ chưa qua sơ chế, làm sạch.

원시 새 둥지

2,350,000₫ – 4,500,000