Tổ yến thô

Tổ yến nguyên tổ chưa qua sơ chế, làm sạch.

Tổ yến thô

1,500,000₫ – 3,000,000