Tổ yến rút lông

Yến nguyên tổ được làm sạch bằng phương pháp rút lông.

Yến rút lông đặc biệt

2,750,000₫ – 5,500,000