Tổ yến rút lông

Yến nguyên tổ được làm sạch bằng phương pháp rút lông.

去毛整个燕窝

3,400,000₫ – 6,800,000