Tổ yến thô

Tổ yến nguyên tổ chưa qua sơ chế, làm sạch.

原产岛燕窝

2,350,000₫ – 4,500,000