Tổ yến rút lông

Yến nguyên tổ được làm sạch bằng phương pháp rút lông.

Whole bird's nest with feathers removed

3,400,000₫ – 6,800,000